Home
Contact
AKTUALITY
 

Ponuka kurzov

Zavolajte nám

O SPOLOČNOSTI
Special care and consulting (SC&C, s.r.o.)

Predmetom činnosti spoločnosti SC&C s.r.o. je poskytovanie komplexných služieb v oblasti získavania finančnej podpory a pomoci z fondov Európskej únie v oblasti životného prostredia
  • profesionálna poradenská činnosť pri vypracovaní projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
  • technicko – organizačná pomoc pri samotnej realizácii projektov v procese ich implementácie
Prioritným záujmom spoločnosti je podporovať našich partnerov pri dosahovaní ich strategických cieľov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov a poskytovania komplexnej poradenskej činnosti pri získavaní pomoci z fondov EÚ.

Spoločnosť je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie i rekvalifikácii, výcvik zamestnaných a nezamestnaných záujemcov, odborné vzdelávacie služby a poradenstvo v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Ponúkame vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, výpočtovej techniky, manažmentu, športovej starostlivosti, profesijného a rekvalifikačné vzdelávania, špeciálne šité na požiadavky nášho klienta.