Home
Contact
AKTUALITY
 

Ponuka kurzov

Zavolajte nám

FONDY EÚ
Spoločnosť Special care and consulting (S.C. & C. s.r.o.) poskytuje svojim partnerom komplexné služby v oblasti získavania pomoci zo zdrojov EÚ.
V oblasti životného prostredia poskytuje poradenskú činnosť pri príprave a vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie v nasledujúcich oblastiach:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Vzdelávaním k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb
Vzdelávanie ako investícia do ľudských zdrojov

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP do konca roka 2009 (aktualizácia k 1.10.2009)


Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie